martes, 12 de febreiro de 2019

Sen ti non hai recreo

Este ano, o alumnado de terceiro e de sexto de primaria participaron no proxecto que a ONCE ofrecía baixo o lema "Por un recreo inclusivo. Por min e por todos os meus compañeiros"

É un programa de sensibilización que axuda a fomentar valores como a solidariedade e o pensamento crítico, o papel activo do alumnado e o traballo colaborativo, para conseguir igualdade de oportunidades paa todas as persoas.


No  patio de recreo alumnos de distintas idades interactúan cos seus iguais nun espazo, poñendo en práctica as habilidades de negociación e mediación de conflictos entre eles.


Como se podería cambiar o patio para mellorar a accesibilidade para os alumnos que o requiran? Como se pode atender a diversidade de necesidades e intereses do alumnado?

Traballamos
Ao longo de varias sesións tratamos o tema da discapacidade, achegando ao noso alumnado a esta realidade.
Visionamos unha curta sobre a vida diaria dos nenos e nenas discapacitadas nun centro escolar cheo de barreiras para eles/as.
Analizamos por equipos o noso patio, detectando barreiras e propoñendo modificacións para que todos/as podamos xogar.
Como tarefa final creamos o noso patio inclusivo ideal.
 Estes son os carteis que elaboraron os nosos alumnos para fomentar e reivindicar a diversidade e inclusión no recreo. 

Cartel de 3EP

Audio-descripción  do cartel

Cartel de 6EP

Audio-descrición do cartel,   

1 comentario: