sábado, 18 de febreiro de 2012

21 de Febreiro, Día da Lingua Materna

 A lingua materna é aquela en que os nenos aprenden a falar, e, como dixo o poeta,é  “a chave coa que abrimos o mundo”.
Ter  unha lingua e cultura propia amplíanos o universo de comunicación, as posibilidades de elección e constitúe unha ponte que facilita o acceso a outros idiomas e culturas. É  unha marca que nos fai diferentes e nos dá prestixio, que nos sitúa no mundo como unha colectividade que ten algo   distinto para ofrecer. 
Todos os pais e nais queren o mellor para os seus fillos, todos anhelan que o seu labor educativo dea froitos en forma de persoas sas e seguras de si. persoas abertas, libres e tolerantes. En suma, persoas felices. 
Sen dúbida, é parte desta tarefa amosar respecto e interese por todos os idiomas para, así, trasladarlles a aqueles a quen educamos unha actitude positiva cara á diversidade lingüística e cultural da humanidade.
O Día Internacional da Lingua Materna foi establecido pola UNESCO e vense celebrando dende o ano 2000 para promover a diversidade lingüistica e cultural. 
O lema deste ano é: 
"O ensino na lingua materna e unha educación inclusiva"
"Aprender nunha lingua  que entendan é vital para que @s nen@s disfruten do seu dereito a unha educación de calidade. A Lingua Materna e unha Educación Multilingüe  son  claves para reducir a discriminación, promover a inclusión e mellorar os resultados da aprendizaxe para tod@s." (mensaxe do cartel)
Usemos e defendamos a nosa lingua neste día, pero tamén todos os demáis días do ano!
 Se queres máis información sobre este día, visita:
- Páxina da Secretaría Xeral de Política Lingüística: http://www.xunta.es/linguagalega/dia_internacional_da_lingua_materna_2011
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...